REGULAMIN PERFECT YOU Beauty & Body

 1. Perfect You Weronika Łobacz zwany dalej „Perfect You” ze stroną
  internetową www.perfect-you.pl oraz siedzibą w Koleczkowie, ul. Chylońska 9
 2. Godziny otwarcia Instytutu:
  od poniedziałku do piątku: 10:00 – 19:00, sobota: 10:00 – 15:00.
  W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Perfect You jest nieczynny.
 3. Perfect You oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, profesjonalne porady i konsultacje kosmetyczne, fizjoterapię, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów/ voucherów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług. Pracownicy Perfect You dokładają wszelkich starań, aby Klienci korzystający z zabiegów byli w pełni usatysfakcjonowani. W trosce o wysoki poziom usług i chcąc zapewnić pełną dyspozycyjność dla wszystkich naszych klientów prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Perfect You o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Perfect You nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą/kosmetologiem w salonie w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.
 6. Zakup usługi w Perfect You jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Perfect You oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Perfect You.
 7. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Perfect You zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 8. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 9. W przypadku zmiany cen, ceny będą aktualizowane na stronie internetowej.
 10. Karnety wykupione w Perfect You ważne są przez okres 6 miesięcy od daty zakupu lub zgodnie z terminem określonym przez kosmetologa/fizjoterapeutę. Wykupione zabiegi promocyjne należy zrealizować w ciągu trwania promocji lub najpóźniej do 1 miesiąca po jej zakończeniu.
 11. Bony/ Vouchery prezentowe zakupione w Perfect You ważne są przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie terminu, który widnieje na Bonie/ Voucherze, traci on ważność i nie ma możliwości jego wykorzystania.
 12. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi jak również z karnetami na zbiegi.
 13. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Perfect You usług/bonów lub kosmetyków.
 14. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie salonu, Perfect You nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Za usługi świadczone w Perfect You płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, blikiem voucherami, bonami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 16. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób, Perfect You pobiera przedpłatę w wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, blikiem lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 2 dni przed umówionym zabiegiem. W przypadku płatności bonem podarunkowym przedpłata 50% wartości zarezerwowanych zabiegów jest pobierana automatycznie.
 17. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.
 18. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem/serią zabiegową, bonem prezentowym lub voucherem nie przyjdzie na umówioną godzinę, i nie odwoła tej wizyty, mimo przypomnienia przez Perfect You o wizycie w formie telefonicznej lub sms-owej, Perfect You traktuje to jako usługę zrealizowaną, a kwota zgodnie z rodzajem zarezerwowanej usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera.
 19. W przypadku odwołania umówionej wizyty w terminie krótszym niż 24h robocze przed wizytą, Perfect You odlicza 50% wartości bonu lub karnetu przypadającego na daną wizytę. W przypadku dokonanej wcześniej przedpłaty, Perfect You pobiera całą jej wartość przypadającą na daną wizytę. 
 20. Klient zobowiązany jest do stawienia się na umówiony zabieg punktualnie. W przypadku spóźnienia, pracownik Perfect You może zakończyć zabieg w przewidzianym wcześniej czasie, a Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty za zaplanowany zabieg.
 21. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Perfect You są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.
 22. Zakup usług, karnetów, kosmetyków, bonów/ voucherów prezentowych jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

Koleczkowo, 22.06.2020